Gyógypedagógiai óvoda

 

 

Intézményünk Gyógypedagógiai Óvodája, új intézményegységként, 1 csoporttal 2013. szeptember 2-án kezdte meg munkáját. A következő nevelési évtől már 2 csoporttal folytatta tevékenységét. Az óvodába való felvétel a Komárom-Esztergom Megyei Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján történik. Az óvoda csoportja értelmileg akadályozott és autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelését, fejlesztését látja el. Óvodai csoportjaink évről-évre változó összetételűek.


A sérült gyermekek jogai törvényileg garantáltak, fokozott igényük a szeretetre, biztonságra, emberi kapcsolatokra, megértésre, védettségre-elvitathatatlan. A komplex óvodai nevelés akkor megfelelő a sérült gyermekek számára, ha igazodik biológiai fejlődésükhöz, annak állomásaihoz. Éppen ezért az életkorhoz és az egyéni sajátosságokhoz köthető biológiai, pszichológiai fejlettségi szint határozza meg a gyógypedagógiai nevelési folyamat szükséges és lehetséges tartalmát.


Az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelése az időben elkezdett korai fejlesztésre épül. Kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekre jellemző, cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe véve, olyan képességfejlesztést valósítunk meg, amely a gyermekek egyéni erősségeire épül, kellő időt, alkalmat biztosít a játékos feladatok végrehajtására, önálló törekvéseik megvalósítására. Az önállósodást elősegítik a napirendbe ágyazott önkiszolgálási tevékenységek: öltözködés, terítés, rendrakás, egymás segítése.


A hatékony gyógypedagógiai fejlesztés alapvető eleme a család és az óvoda nevelési elveinek egymáshoz közelítése, a közös célok kitűzése, s általában állandó együttműködés a szülői házzal. Ennek elősegítése érdekében a szülőkkel igényeik szerint évente többször egyéni beszélgetéseket folytatunk. Az önellátás, önkiszolgálás gyakorlása kiemelt szerepet kap, mivel a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az értelmileg akadályozott gyermeket nevelő családok egy része túlféltő szülői attitűddel rendelkezik. A nevelési év során két-két alkalommal nyílt napot és Szülőklubot szervezünk.


Az óvodai nevelő munka során az Add a kezed program helyi viszonyokhoz történő adaptációját alkalmazzuk. A programot kiegészítettük újszerű babzsákos és zeneterápiás foglalkozásokkal. A változtatásokat indokolta a csoportokban magas létszámmal jelenlévő autista gyermekek aránya és a gyermekek egyéni szükségletei.

A nevelési programon kívül biztosított egyéni fejlesztések:

  • SNI logopédiai ellátás
  • TSMT terápia
  • Autizmus specifikus fejlesztés
  • Mozgásfejlesztés szomatopedagógus által
  • Konduktív ellátás
  • K-VRSÚ vízi terápia

Mozgásfejlesztés

Vizuomotoros fejlesztés

Ujjal festünk

Játék a csoportban

 

 

Szülőklub az oviban

Megosztás:  Facebook