Általános iskola

Intézményünk a Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium 1967-ben nyitotta meg kapuját. Többszöri költözködés után 1997 óta vagyunk jelenlegi helyünkön. Világos tantermekben, családias környezetben szép fás, virágos udvarral körülvéve éljük napjainkat. Intézményünk teljesen megújult, akadálymentesített. A mozgássérült gyermekek közlekedését lift segíti. A modern igényekhez igazodó informatika szaktanteremmel, tankonyhával, könyvtárral jól felszerelt tornateremmel, fejlesztő szobákkal várjuk a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral élő tanulókat.

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai oktatását-nevelését látjuk el eltérő tanterv szerint, Oroszlányból és város vonzáskörzetéből, de igény esetén a megye egész területéről. Az iskola 8 évfolyamos. Napközis foglalkozásokat és tanulószobai ellátást biztosítunk valamennyi tanulónk részére. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók fejlesztésére. Kiemelt területek: téri tájékozódás, szenzomotoros integráció, kognitív képességek fejlesztése, dyslexia, dysgráfia és a dyscalkulia, grafomotoros fejlesztés, logopédiai terápia, egyéb mozgásterápiák biztosítása. Tanulóink a speciális nevelési szükségletekhez igazodó fejlesztést a habilitációs és rehabilitációs órákon kapják meg.
Szakköreink változatos lehetőséget nyújtanak tanulóink szabadidejének hasznos és tevékeny eltöltésére. Kínálatunk: sportkör, úszás, játék, dáma, furulya, kézműves, rajz, szövés, informatika, íjász, ének-tánc szakkör. Tanulóink számára hagyományos rendezvényeinken kívül minden évben kirándulásokat szervezünk, Környezetvédelmi és Benedek projekt keretében próbáljuk az iskolai életet változatosabbá tenni. Az iskolát eredményesen befejező tanulóink jól szocializált, önálló életvezetésre, szakma tanulásra alkalmas fiatalokká válnak.

Megosztás:  Facebook