Intézményünk története

Mérföldkövek intézményünk történetéből

Az oroszlányi Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény kisegítő iskolaként kezdte meg működését közel 50 éve. 1967 óta látja el a sajátos nevelési igényű, elsősorban a tanulásban akadályozott tanulók gyógypedagógiai nevelését-oktatását. 1998 óta, a szülői igényeknek megfelelően biztosítja az értelmileg akadályozott és az autista gyermekek ellátását is. Így a gyermekeket nem kell utaztatni, helyben történhet meg ellátásuk.

Nagyon kevesen élnek már azok közül, akik még emlékeznek a barakkra és iskolánk megalakulására. Lassan feledésbe merülnek azok az arcok is, akik diák éveiket mély szegénységben töltötték e romos épület falai között.

 

 

 


A faluban egy 200 éves vályog épületben neveltük-oktattuk a gyermekeket. A rossz körülmények ellenére mégis áthatotta a mindennapokat a szerető gondoskodás. Az állandóság biztonságot nyújtott a gyermekeknek és gyógypedagógusaink egyaránt. A nyugodt időszak után sorozatos változások következtek.

 

 


Nagy lehetőséget jelentett számunkra, mikor jelenlegi székhelyintézményünkbe költözhettünk. Gyermekeink oktatása-nevelése méltó környezetben folytatódhatott, minőségi változást hozva ezzel a sérült gyermekek mindennapjaiba.

 

 

Az integrációs törekvések erősödése a szakma átalakulásához vezetett. Az új megváltozott környezethez a szegregáló intézményeknek alkalmazkodni kellett, ha talpon akartak maradni. Az új elvárásoknak megfelelően ki kellett alakítani új szolgáltató rendszerüket.
2009-ben a KDOP pályázat keretében történő intézményi ráépítés lehetővé tette az EGYMI létrehozását és egyben új feladatok felvállalását is.
Épületünk teljesen megújult, akadálymentessé vált. Ez az új intézmény típus képes volt az új elvárásoknak megfelelni.

 

 

 

Nevelőtestületünk, változásokra nyitott vezetőjével az élén, bátran vágott bele az átszervezésbe. Az átalakulást követően intézményünk többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként működött, két tagintézménnyel (Kollégium és Nevelési Tanácsadó). Kiépítettük teljes szakszolgálati rendszerünket, létre jött utazó gyógypedagógiai hálózatunk. Korai fejlesztést és gondozást, gyógypedagógiai tanácsadást biztosítottunk. Ebben az időszakban alakítottuk ki megyénkben elsőként fejlesztő iskolai csoportunkat a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek ellátására.
A nagy hagyományokkal rendelkező gyógypedagógia nevelés-oktatás megőrzése mellett a többségi intézményekbe integrált SNI tanulók együttnevelésének támogatása vált intézményünk egyik fő feladatává.
Az ifjúsági tagozat ellátása, felnőtt oktatás biztosítása is intézményünkben valósult meg.
2013-ban újabb változásokat következtek új fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és működtetőnk Oroszlány Város Önkormányzata lett. Mind jelenlegi, mind korábbi fenntartónk támogatta intézményünk fejlesztési elképzeléseit, amiért köszönettel tartozunk.
További pozitív változást hozott a gyógypedagógiai óvoda létrehozása, ami pótolta ellátó rendszerünk egy hiányzó láncszemét. Talán ez az időszak hozta meg intézményünk számára a legtöbb elismerést. Az elért eredmények, fejlesztések magukért beszélnek.

 

2014 szeptemberétől a szakszolgálati feladatellátás a törvényi változások következtében átkerült a Pedagógiai Szakszolgálatokhoz. Nehezen éltük meg ezt az átszervezést, hiszen feladatkörünk csökkent. Kollégáinktól kellett búcsúzni, akikkel közösen értük el a fent említett eredményeket.

2015-ben sem kerülte el intézményünk az átszervezést. Ennek következtében a speciális szakiskolai feladatellátás megszűnt. A 8. osztály elvégzése után, a megye más településein tudják csak tanulmányaikat folytatni végzős diákjaink. A konduktív pedagógiai ellátás ugyanakkor ismét alapfeladatunkká vált.
Most 2016-ban felvetődik bennünk az a kérdés, hogy az oktatáspolitika milyen irányba mozdul el, várhatók-e újabb változások. Szeretnénk hosszabb távra tervezni és egy nyugodt, kiegyensúlyozott oktatási környezetet biztosítani tanulóink számára.

 

 

Móra Ferenc Kollégiumunkat 1994-ben a volt Oroszlányi Rendőrkapitányság épületéből alakították ki. Felújították a két meglévő szintet, és egy újat hoztak létre a tetőtér beépítésével. Ezt megelőző években, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában néhány szobával működött. Eleinte a szakmunkás tanulók vették birtokukba az épületet, később ez kibővült az általános iskolás tanulók elhelyezésével. A kedvezőtlen demográfiai változások, bánya bezárások hatására, a szakmunkásképzőben történő létszámcsökkenéssel párhuzamosan, a kollégium kihasználtsága is nagymértékben csökkent.
Új igényként jelentkezett az oroszlány környékén élő hátrányos helyzetű tanulók fogadása, akiknél nem biztosítottak a tanuláshoz szükséges feltételek.

Megosztás:  Facebook