EGYMI - SNI logopédia

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók logopédiai ellátásáról

 

          (Avagy: mi is az sni logopédia?)

 

Ahhoz, hogy megértsük az sni logopédia lényegét, jellemzőit, meg kell ismerkednünk a „sajátos nevelési igény” vagyis az „SNI” fogalmával.

 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

 

(2011. CXC törvény a nemzeti köznevelésről)

 

Ezek után következhet a logopédia fogalmának megismerése:


 
„A logopédia, az emberi kommunikáció, hang-, beszéd-, nyelvi és nyelési zavarok leírásával, vizsgálatával és kezelésével foglalkozó tudomány. A logopédus teljes mértékben kompetens az emberi kommunikáció és a hozzá kapcsolódó zavarok megelőzésében, vizsgálatában és kezelésében. A beszéd-, nyelvi és kommunikációs zavarok felismerése sok ezer évre vezethető vissza.”

(Lajos Péter: A végzett logopédusoktól elvárható kompetenciák egy európai
kutatás tükrében, In.: Logopédia, 2016. I. 1.szám.)

 

A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet értelmében mindenki számára világossá vált, hogy a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozás.

 

Az SNI ellátás keretében történő logopédiai ellátás nem szakszolgálati feladat, hanem az az utazó gyógypedagógusi hálózat (nálunk a Benedek- EGYMI) keretében történik, az sni tanulót integráló intézményben, illetve általános iskolánkban is sni logopédiai terápiás foglalkozások valósulnak meg!

Az sni-logopédia a következő tevékenységekből tevődik (tevődhet) össze:

 

 

 

Megosztás:  Facebook