EGYMI - konduktív pedagógia

 

Konduktív pedagógia

 

 

 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés g) pontja szerinti konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.

 

 

 

Intézményünkben biztosítjuk a konduktív pedagógiai ellátást a súlyosan halmozottan sérült fejlesztő iskolás tanulók számára és három éves kortól a mozgássérült gyermekeknek a gyógypedagógiai óvodában és az általános iskolában. Bár a konduktív pedagógiai ellátás szakszolgálati feladat, intézményünk alapdokumentuma lehetővé teszi, hogy a többségi intézmények mozgásfogyatékos gyermekei számára is ellátást biztosítsunk utazó hálózatunkon keresztül.

 

 

 

Jelenleg Oroszlányon és a környéki településeken 17 gyermek számára nyújt segítséget konduktorunk.

 

Hely, helyzetváltoztató, konduktív eszközök kölcsönzésére lehetőséget biztosítunk térítésmentesen székhelyintézményünkben.

 

 

 

Mi is az a konduktív pedagógia?

 

 

 

Konduktív pedagógia-rávezetéses tanítást, nevelést jelent, hangsúlyozza, hogy a tanulás aktívan történik.

 

 

 

A tanulás folyamata tapasztalatokon alapszik. A tapasztalat kedvezően motiválja a tanulást. A tanulási folyamatban a mozgás, az értelem, a beszéd, a manipuláció, az önkiszolgálás, érzelmi-akarati élet fejlesztését komplexen szükséges megtervezni.

 

Ha sikerül a gyereket megtanítani egy cél elérése felé törekvő magatartási formát, akkor a teljesítmény sokkal inkább növelhető. Fontos, hogy a gyerek szeresse és akarja azt csinálni, ami a fejlődéséhez szükséges.

 

A nevelési program része a napirend. A napirend legkülönbözőbb mozzanataiban a tanultakat alkalmazni kell. A napirend rendet visz a gyermek életébe. A napirendet úgy állítjuk össze, hogy annak időben és tartalomban fontos részét képezzék a hely és helyzetváltoztatást, a manipulációt és a beszédet segítő feladatok.

 

A feladatsoroknál figyelni kell arra, hogy az egyszerűbb feladatokat kövessék a bonyolult, összetett feladatok. Ahogy emelkedik a megoldások szintje, tesszük a feladatsort bonyolultabbá. Feladatsorok megszerkesztésében érvényesül az, hogy egyes feladatok a testhelyzet legváltozatosabb és a legkülönbözőbb funkcióihoz kössük.

 

Pl.: fekvő, ülő, állás-járás, egyéni járás

 

Az egyéni gyakorlás célja, egyrészt az, hogy alkalmaztassa azt, amit a csoportban elért, másrészt előkészítse az egyénnek a csoportban való orthomotorikus ténykedését.

 

A mozgásnevelés feladata még, annak a megtanítása, hogy az elnyert mozgáskészségeket hogyan lehet az egyéni és csoportos gyakorlatokon kívüli közlekedésre, önellátásra, az óvodában, az iskolában, a játékban és a kézimunkában felhasználni.

 

A konduktor feladata tehát az, hogy tudatosítsa a célt, és megmutassa a cél eléréséhez vezető utat. Ebben segít minden lehetséges eszközzel, biztonságot, bizalmat nyújtva.

 

.A konduktív pedagógia sikere sok mindentől függ a sérülés típusától, súlyosságától, a gyerek motiváltságától-aktivitásától.

 

 

 

A konduktor a nevelési folyamat minden pillanatában rávezeti a mozgássérültet a cél adta feladatok önálló megoldására. Tanácsadással segíti a szülőket és megtanítja őket a segédeszközök használatára.

 

 

 

Mi a konduktor feladata?

 

 

 

A gyermekkel történő foglalkozás során:

 

 

    ­ A gyermek képességeinek megfelelő konduktív fejlesztési módszerek alkalmazása

 

    ­ A fejletlen vagy sérült funkciók korrekciója

 

    ­ Speciális segédeszközök elfogadtatása és használatának megtanítása

 

    ­ Egyéni sikereket elősegítő tulajdonságok, képességek fejlesztése

 

    ­ Utógondozás

 

 

 

    A szülővel való kapcsolattartás

 

    ­ Szaktanácsadás

 

    ­ Tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről

 

    ­ Rendszeres konzultáció a gyermek fejlődésével kapcsolatban

 

    ­ Javaslattétel a gyermek/tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására

 

    ­ Az otthon végezhető feladatok előírása

 

    ­ Segítségnyújtás a speciális eszközök kiválasztásában

 

 

 

    Kollégákkal való kapcsolattartás-utazó hálózaton keresztül

 

    ­ A gyermek megfigyelése, vizsgálata, az intézmények kérésére

 

    ­ Pedagógusok, gyógypedagógusok oktatási – nevelési munkájának segítése

 

    ­ Módszertani segítségnyújtás

 

    ­ Szakmai előadások, eszközbemutatók, könyvajánlások

 

 

 

 

 

Csoportos foglalkozás:                                                          Önkiszolgálás:

 

                                                                                                                     

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni járás:

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Ülő feladat:                            Asztalos ülő feladat:                   Állás járás feladat:

 

 

 

             

 

Megosztás:  Facebook