EGYMI kölcsönző

MEGNYÍLT ESZKÖZKÖLCSÖNZŐNK

a TÁMOP 3.1.6-11/2-2011-0004 pályázati programunk keretében

Szeretettel várjuk partner intézményeink pedagógusait, szakembereit és minden sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülőt, aki szeretné igénybe venni szolgáltatásainkat.

Fejlesztő eszközök, játékok, szakkönyvek térítésmentesen kölcsönözhetők a kölcsönzési szabályok betartása mellett.

A kölcsönzési feltételekről, eszközök jegyzékéről honlapunkon találnak részletes felvilágosítást.

Kérdéseikkel kérem forduljanak szakembereinkhez: tel: 34-361-044

Várjuk kölcsönzőnkbe, kérem vegye igénybe szolgáltatásainkat!
Megnyílt a kölcsönző!

 

Kölcsönözhető eszközök

Korrektív, kompenzáló speciális eszközök


Hely és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök

Speciális digitális és IKT eszközök taneszközök


Tanítási, tanulási folyamatban felhasználható speciális taneszközök


Speciális eszközök


Logopédiai könyvek, eszközök


Mozgásfejlesztő eszközök


Okos(koc)ka

 

Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Eszközkölcsönzés feltételei

A kölcsönző helye:

Oroszlány, Eszterházy út 102. I. emelet eszközkölcsönző terem

A kölcsönző nyitva tartási ideje:

Hétfő:           12 – 14 óráig

Szerda:        12 - 14 óráig

Valamint egyéni kérésre, bejelentkezés alapján. Bejelentkezés: Tel:34-361-044

Az eszközkölcsönző célja:

    Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény által szervezett utazó gyógypedagógusi szolgálat megfelelő eszközellátottságának biztosítása,a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, sérülés specifikus ellátásához szükséges eszközök széles körű kínálatának biztosítása, tanácsadással egybekötve.

Szolgáltatásaink:

    A kölcsönözhető eszközállomány frissítése, bővítése a lehetőségek függvényében.
    Több, mint 800 fejlesztő eszköz játék, 300 szakkönyv biztosítása a kölcsönző tagjai számára.
    Az otthoni fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztása a terápiás foglalkozásokat vezető szakemberek segítségével, a szülők gyakorlati tanácsokkal való ellátása az eszközök használatát illetően. Az eszközökkel kapcsolatos szakmai tájékoztatás, tanácsadás.
    Az eszközök használatára felkészítés, szükséges szakszerű segítségnyújtás, nyomon követés. Eszközbemutatók szervezése.
    a partner intézmények pedagógusai, fejlesztőpedagógusai, szakemberei Oroszlány járás területéről

Igénybevevők köre:

A eszközkölcsönző szolgáltatásait térítésmentesen igénybe vehetik:

    a sajátos nevelési igényű tanulók szülei, akik az eszközkölcsönzési szabályzatot magukra nézve kötelezően elismerik.

Személyi feltételek:

    Kölcsönzést irányítja: Szamper Ildikó gyógypedagógiai asszisztens

    Szakmai vezetés, tanácsadás: Kriskó Zsuzsanna gyógypedagógus

Kölcsönözhető eszközök csoportjai:

Korrektív, kompenzáló speciális eszközök

-          Autista gyermekek eszközei

-          Gyengénlátók eszközei

A tanítási-tanulási folyamatban felhasználható speciális taneszközök

Speciális IKT eszközök

Hely-helyzetváltoztatást segítő eszközök

-          Mozgássérültek eszközei

Fejlesztő játékok, eszközök otthoni használatra

-          Beszéd, kommunikáció

-          Érzékelés, észlelés

-          Emlékezet, figyelem

-          Gondolkodás

-          Mozgás, egyensúlyozás:

(TSMT, Ayres, Mozgáskotta, egyéb nagymozgás, ügyességi játékok)

-          Térben, időben való tájékozódás

-          Szerialitás

-          Manipuláció, finommozgás

-          Számolási készség

Szakkönyvek, logopédiai könyvek, könyvek szülőknek

 

Megosztás:  Facebook