EGYMI

Tisztelt Szülők, érdeklődő Pedagógusok, Szakemberek!

 

2009 szeptemberében kezdte meg működését Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünk, a Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény tagintézményeként. Jelenleg az intézménnyel egy közös épületben tevékenykedünk.

Intézményünk létrejöttét támogatta Oroszlány város önkormányzata. Segítette a Pedagógiai Szakszolgálatot érintő átszervezés és a Módszertani Bölcsőde megszűnésekor a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés átvállalása. A Nevelési Tanácsadótól átvett szakszolgálati feladatokat a továbbiakban tagintézményünk biztosítja Oroszlányon és a térségben. Amennyiben gyermekük számára az alábbi ellátást tartanák szükségesnek, vagy azok valamelyikére jogosult gyermekük a szakértői bizottság véleménye alapján, kérem a jövőben az Eszterházy út 102 szám alatt megtalálható módszertani intézményünket keressék. Elképzeléseinket a honlapon megtalálható nevelési programunkból és az EGYMI-ről szóló kisfilmből ismerhetik meg bővebben.

 

Fejlesztő nevelés-oktatás

A 6 –23 éves súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek számára biztosítjuk a mindennapos iskolába járást és a fejlődés lehetőségét. Rehabilitációs pedagógiai programunk alapján, a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó tanórai foglalkozásokat szervezünk heti 20 órában. A megyében elsőként hoztuk létre ezt az ellátási formát, amire nagyon büszkék vagyunk. Elsődlegesen Oroszlány városból, de a megye más településeiről is fogadjuk a gyermekeket. Többletszolgáltatást is nyújtunk a szülők számára, hiszen nappali ellátás formájában 7-15 óráig gondoskodunk gyermekükről. A konduktor és a gyógypedagógus munkáját gyógypedagógiai aszisztens és gondozónő segíti.

 

Konduktív pedagógiai ellátás

A központi idegrendszeri sérült gyermekek fejlesztését látja el szakemberünk Oroszlány járás területén.

 

Utazó gyógypedagógiai szolgálat működtetése

A többségi óvodákban és iskolákban biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs- rehabilitációs fejlesztését.

 

Logopédiai ellátás

Logopédusaink a beszédhibák szűrését, beszédhibák javítását, a nem beszélő, megkésett beszédfejlődésű gyermekek beszédindítását végzik. Tanácsadással segítik a szülőket. A lehetőségek függvényében a terápiát szenzomotoros tornával egészítik ki. A járási intézményekben logopédusaink helyben biztosítják az SNI gyermekek ellátását. Ezzel a plusz szolgáltatással próbálunk a szülőknek kedvezni. 2014-től megalakult a Járási Pedagógiai Szolgálat. A logopédiai alapellátást a továbbiakban a szakszolgálat biztosítja. Módszertani intézményünk feladata az SNI gyermekek logopédiai ellátása.

 

Szakmai szolgáltatások

A befogadó pedagógusoknak a mindennapi munkájukhoz próbálunk módszertani segítséget nyújtani. Rendszeresen szervezünk szakmai fórumokat, nyílt napokat. Rendezvényeink sikerének köszönhető, hogy az együttnevelő pedagógusok, védőnők és szülők is bizalommal fordulnak hozzánk. Szeretnénk a fokozódó elvárásoknak megfelelni és még színvonalasabb előadásokkal, gyakorlati tanácsokkal segíteni a pedagógiai munkát és a tervezés folyamatát. Szeretnénk, ha létrejönne egy széleskörű együttműködés a befogadó pedagógusok, gyógypedagógusok és a fejlesztő szakemberek között, a speciális nevelési szükségletű, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek legoptimálisabb fejlesztése érdekében. Új szolgáltatásként térítésmentesen elérhető eszközkölcsönzőnk. A kölcsönzési szolgáltatásokról és lehetőségekről bővebb tájékoztatást találnak intézményünk honlapján.

 

Intézményi telefon:34-361-044

 

E-mail: iskola@benedek-olany.sulinet.hu

 

Intézményegység-vezető: Gusztafik Ildikó

 

Forduljanak hozzánk bizalommal.

Your browser does not support the video tag.

Megosztás:  Facebook