Bemutatkozunk

Intézményünk valamennyi dolgozója nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket egységes gyógypedagógiai, módszertani intézményünk honlapján.

 


Nagyné Batin Erika vagyok, 2016 februárjától vezetem intézményünket. Bízok abban, hogy bemutatkozásunk, elért eredményeink, híreink olvasása betekintést nyújt intézményünk mindennapi életébe és kirajzolódik az a szemlélet és elkötelezettség, mellyel pedagógusaink a sajátos nevelési igényű gyermekek számára próbálnak hatékony segítséget nyújtani. Az oktatás- nevelés folyamatát áthatja a gyermekközpontúság, az egyéni bánásmód érvényesülése, a szülőkkel partnerség építése és a nyitottság. Nagy gyógypedagógus elődeim arra tanítottak, hogy legfontosabb, hogy az iskola kapui mindenki előtt nyitva álljanak és a gyermekek és a pedagógusok is nap, mint nap örömmel lépjék át intézményünk kapuját. Minden tevékenységünket ennek rendeljük alá. Hiszem, hogy az akadállyal élő gyermekek is lehetnek sikeresek, megtalálhatják helyüket változó elvárásokkal teli világunkban, de mindenek előtt boldog felnőttekké válhatnak.

 

Mottónk: „Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd meg vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi jó és mi nem. Támogasd és tedd meg mindent azért, hogyha felnő elégedett és boldog legyen.”

 

Büszkék vagyunk arra, hogy Oroszlány járásban létre tudtunk hozni egy olyan többcélú intézményt, mely székhelyén óvodás kortól a középiskolába lépésig tudja fogadnia tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista és más társfogyatékossággal élő gyermekeket.
A súlyosan, halmozottan sérült tanulók fejlesztő iskolai csoportunkban tehetnek eleget tankötelezettségüknek és közben megvalósul egyénre szabott rehabilitációjuk.
Ifjúsági tagozat keretében lehetőséget biztosítunk a többségi iskolából lemorzsolódott tanulók számára, hogy általános iskolai tanulmányaikat nálunk fejezzék be. Gyógypedagógusaink empatikus hozzáállása, speciális tanulási módszerek alkalmazása segíthet abban, hogy a tanulási kudarcokat megélt fiatalok ismét motiválttá váljanak és igényük legyen a szakmatanulásra.
A többségi intézményekben integráltan ellátott SNI tanulók számára utazó gyógypedagógiai hálózatunk biztosítja a habilitációs-rehabilitációs fejlesztéseket.

 

A Benedek Elek EGYMI- hez egy kollégiumi tagintézmény és szakmailag önálló intézményegységek tartoznak.

 

Gyógypedagógiai óvodai intézményegységünk két csoportjában várja 3-7 éves korig a kis apróságokat, a szakértői bizottság szakvéleménye alapján. Óvodai nevelési programunk tartalmaz autizmus specifikus kiegészítéseket, babzsákos fejlesztéseket is.

 


Móra Ferenc Kollégiumunk önálló épületben Oroszlányon az Asztalos János út 4. szám alatt található. A középiskolások kollégiumi nevelése mellett biztosítja a járásunkban szociálisan rászoruló, nehéz körülmények között élő, általános iskolás gyermekek nevelését is, akik számára kollégiumunk ad biztonságot, a tanuláshoz nyugodt körülményeket és támogatást.

 


Intézményünk fő célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok számára – akár szegregáltan, akár integráltan nevelkednek széleskörű támogatást nyújtson és az együttnevelés szereplőit ösztönözze arra, hogy széleskörű együttműködés keretében segítsék az inkluzív nevelés feltételeinek kiépülését, megvalósulását.

 

Ennek érdekében szülői klubbot működtetünk, tanácsadással, szakmai napokkal segítjük az integráló pedagógusokat.

 

Eszközkölcsönzőt működtetünk szülők, szakemberek és az érdeklődő pedagógusok számára.

 

Főiskolai hallgatók számára gyakorlóhelyet biztosítunk.

 

Gyógypedagógusaink jól képzett szakemberek, nagy türelemmel és szakmai elhivatottsággal. Demokratikus, elfogadó légkörben, megújult, akadálymentes, a modern igényeknek megfelelő épületben, minőségi oktatással várják azokat a diákokat, akik nálunk szeretnének tanulni és erre a szakértői bizottság is javaslatot tesz.

 

Tanáraink

Megosztás:  Facebook